لول ان
آوریل 29, 2020
كوارتنر پی.آ.ان
آوریل 29, 2020

ریتاردر و یكنواخت كننده جهت رنگرزی الیاف آكریلیك با رنگهای كاتیونیك


مواد کمکی برای رنگرزی و چاپ – پلی آکریل نیتریل

مورد مصرف

ریتاردر و یكنواخت كننده جهت رنگرزی الیاف آكریلیك با رنگهای كاتیونیك 

خواص

الیاف را بلوكه نمی كند و تمام رنگ به آهستگی وارد الیاف میشود 
الیاف كاملا یكنواخت رنگ می گردند 
با آب به هر مقدار قابل حل می باشد 

ماهیتیونی

كاتیونیك 

مشخصات شیمیایی

نمك چهارم آمونیوم 

مقدار و روش مصرف

رنگهای روشن و متوسط : 2 درصد نسبت به الیاف 
رنگهای تیره : 1 درصد نسبت به الیاف 

مشخصات

مایع بی رنگ 