پكیج پی.آ
آوریل 29, 2020
ساساگال پی.آ.ان
آوریل 29, 2020

1:2 یکنواخت کننده رنگهای اسیدی و متال کمپلکس 


مواد کمکی برای رنگرزی و چاپ – پلی استر و پلی استر و پشم

موارد مصرف

1:2 یکنواخت کننده رنگهای اسیدی و متال کمپلکس  

خواص

از سرعت جذب رنگ به پارچه میکاهد 
نفوذ دهنده و دیسپرگاتور قوی 
بالا بردن مهاجرت رنگ 
بلوکه نکردن رنگ 

ماهیت یونی

آنیونیک 

مشخصات شیمیایی

پلی اتیلن گلیکل اتر و مواد آلی دیگر 

مقدار و روش مصرف

برای رنگرزی 1 الی 2 گرم در 1 لیتر آب حل نموده و قبل از رنگ به ماشین اضافه گردد 
جهت یکنواخت کردن پارچه نایکنواخت بعد از رنگرزی 2 الی 3 درصد 

مشخصات

مایع ویسکوز كرم رنگ ?