لول ان
آوریل 29, 2020
ساساکریر پی.ای.اس
آوریل 29, 2020

دترجنت جهت شستشو و لكه بری الیافها مخصوصا پشم، پشم / پلی استر و همچنین والك پشم


مواد کمکی برای رنگرزی و چاپ – پلی استر و پلی استر و پشم

موارد مصرف

دترجنت جهت شستشو و لكه بری الیافها مخصوصا پشم، پشم / پلی استر و همچنین والك پشم ?

خواص

خاصیت حل نمودن و در حمام نگهداشتن رنگهای دیسپرسیون فیكسه نشده 
تمیز نگهداشتن الیاف و ماشین 
شستشوی چربی و لكه های الیاف 

ماهیت یونی

آنیونیك / نانیونیك 

مشخصات شیمیایی

مخلوطی از نونیل فنلهای اتوكسیله مختلف ?

مقدار و روش مصرف

مقدار بستگی به نوع شستن الیاف در مراحل مختلف دارد ?
معمولا به مقدار 2 الی 5 گرم در لیتر میتوان استفاده نمود ?

مشخصات

مایع تقریبا غلیظ زرد روشن ?