ساساپال آ.اس 125
آوریل 29, 2020
پكیج پی.آ
آوریل 29, 2020

سیلیکونی قابل متورم نمودن الیاف پلی استر برای نفوذ رنگ دیسپرسیون در حرارت های مختلف


مواد کمکی برای صنایع نساجی – شستشو و مقدمات

موارد مصرف

سیلیکونی قابل متورم نمودن الیاف پلی استر برای نفوذ رنگ دیسپرسیون در حرارت های مختلف 

خواص

100% اکتیو 
بدون رنگ و بو 
افزایش مهاجرت رنگ در الیاف 
قدرت یکنواخت کنندگی بالا 
الیاف به اندازه کافی جهت جذب رنگ متورم می گردند حتی در 100درجه سانتیگراد 
کاملا حلال در آب، به راختی از روی الیاف شسته می شود 
هیچگونه اثری در ثبات رنگهای دیسپرسیون ندارد 
هیچگونه اثرسویی بر روی پوست و در استنشاق ندارد 

ماهیت یونی

بدون یون 

مشخصات شیمیایی

استرهای مختلف – بدون امولگاتور 

مقدار و روشهای مصرف

مقدار 1 الی 3 گرم در لیتر جهت نفوذ رنگ 
مقدار 3 گرم در لیتر جهت نفوذیکنواخت کردن پارچه های غیر یکنواخت 

مشخصات

مایع بدون رنگ 