سيليكوسافت ميكرو3.7
آوریل 29, 2020
پكیج پی.ای.اس
آوریل 29, 2020


در تمام مراحل كاری كه كف و حباب هوا باعث گیركردن پارچه در جت و وینچ وهمچنین بوجود آمدن حباب هوا در نقشه های چاپ با شابلون می شود، مورد استفاده قرار می گیرد


مواد کمکی برای تکمیل

موارد مصرف

در تمام مراحل كاری كه كف و حباب هوا باعث گیركردن پارچه در جت و وینچ وهمچنین بوجود آمدن حباب هوا در نقشه 
های چاپ با شابلون می شود، مورد استفاده قرار می گیرد

خواص

اثر آن تا حرارت حداقل 150 درجه سانتیگراد ثابت می ماند 
در حمام آلكانی و اسیدی مقام است 
به غلطك، شابلون و غیره نمی چسبد و در اثر مالش حالت خود را از دست نمی دهد 
با آب بهر مقدار قابل حل میباشد 
به ماشین ، شابلون و دستگاههای مورد استفاده نمی چسبد 
با آب براحتی شسته میشود 
هیچ اثری در كدر كردن و ثبات رنگ ندارد 
از لكه گذاری روغنی روی پارچه جلوگیری میكند

ماهیت یونی

نانیونیك 

مشخصات شیمیایی

امولسیون سیلیكون 

مقدار و روش مصرف

مقدار 0.5 تا 0.1 گرم در لیتر جهت مراحل رنگرزی در جت و غیره 
جهت چاپ بستگی به سرعت راكل داخل شابلون دارد و میبایستی با آزمایشات مقدار لازم بدست آید 

مشخصات

امولسیون مقاوم 